Adekvat Försäkring

Adekvat Försäkring är ett av Sveriges ledande oberoende kunskapsföretag inom försäkring och riskhantering. Utöver förmedling av skadeförsäkring erbjuder vi kvalificerad rådgivning inom Risk Mangement.

Våra kunder är huvudsakligen mellanstora företag med sitt säte i södra Sverige eller förbund/organisationer. Den gemensamma närmnaren för våra uppdragsgivare är att de ställer höga krav på kunskap, service och engagemang, tror på partnerskap och att tillsammans med oss skapa en tryggare verksamhet och eliminera risker och hot.

Mot förbund och organisationer arbetar vi under varumärket PLUS som är helhetskoncept för medlemsförmåner med tungdpunkt på bank, finans och försäkring. Konceptet bygger även på försäljning av andra produkter och tjänster

Läs mer om oss här.