Arctic

Arctic vill med smarta och effektiva försäkringar skapa mervärde & trygghet.

Vi är en registrerad försäkringsförmedlare som lyder under Finansinspektionen. Verksamheten är reglerad i lag och vi är medlemmar i Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm.
Arctic grundades 1986.

Arctics sida om plåtslageriförsäkringen