Lagförsäkring och licensförsäkring

Skadeanmälan

Från den 1 oktober 2019 är det Gjensidige Försäkring som reglerar skador för Svenska Ishockeyförbundet. Har skadan inträffat efter den 30 september ska skadan därför inte anmälas till Svedea utan till Gjensidige Försäkring.

Skadelidande
Skadehändelse


Personuppgifter


Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är korrekta samt ger Svedea fullmakt att hos läkare, sjukvårdsinrättning, allmän försäkringskassa samt hos andra myndigheter och försäkringsbolag inhämta de upplysningar och handlingar som kan vara nödvändiga för att bedöma rätten till ersättning. Fullmakten innefattar även rätten att ta del av sjukjournaler, läkarintyg och registerhandlingar.


Så behandlar vi dina personuppgifter