Lagförsäkring och licensförsäkring

Skadeanmälan

Från den 1 oktober 2019 är det Gjensidige Försäkring som reglerar skador för Svenska Ishockeyförbundet. Har skadan inträffat efter den 30 september ska skadan därför inte anmälas till Svedea utan till Gjensidige Försäkring.

Ett tekniskt fel har inträffat. Kontakta vårt kundnav för mer information.