Lagförsäkringen och licensförsäkringen 2015 och 2016

Svenska Ishockeyförbundets lag- och licensförsäkring.

Pensum är försäkringsförmedlare för Svenska Ishockeyförbundet och förmedlar samtliga försäkringar som berör förbundet.