Unika försäkringar för grupper

Vi erbjuder gruppsakförsäkringar som skapas utifrån gruppens önskemål och behov.

Vi tar fram gruppsakförsäkringar för företag, yrkesgrupper, organisationer, föreningar och liknande grupperingar. Alla försäkringar skapas utifrån gruppens önskemål och behov, de blir därför optimalt anpassade i sin omfattning, administration och skadehantering. Vi kan även hjälpa till med profilering och marknadsföring av försäkringen till gruppens medlemmar.

Inga färdiga lösningar för grupper

Vårt fokus på grupplösningar innebär att vi inte har några färdiga försäkringar på lager. Istället tar vi fram unika lösningar för varje grupp, oftast tillsammans med en partner. Vår långa erfarenhet av försäkringslösningar för olika verksamhetsgrupper tillsammans med ett mycket flexibelt försäkringssystem gör detta möjligt.

Anpassade villkor

Våra försäkringsvillkor är framtagna för att tillhöra de bästa på marknaden. De är särskilt anpassade till gruppförsäkring men om det skulle behövas så diskuterar vi gärna ytterligare kompletteringar av villkoren.

Uppföljning och statistik

På vår skadewebb kan partners logga in och i realtid följa vår skadehantering i enskilda skador. På webbsidan finns även tillgång till statistik och möjlighet att beställa statistikrapporter helt anpassade efter gruppens önskemål.

Har du redan försäkring via en grupp eller organisation?

För dig som redan har försäkring eller har fått erbjudande om försäkring via en grupp eller organisation som samarbetar med Svedea hänvisar vi till din organisations webbplats. Du kan också ringa 0771-160 161  eller skicka ett mejl till foretag@svedea.se så hjälper vi dig.

Produkttillsyn

Här hittar du som försäkringsförmedlare information om Svedeas produktgodkännandeprocess och målgrupper för våra försäkringsprodukter.