Sök på Svedea.se

Anmäl din djurskada

Anmäl din skada genom att besvara frågorna nedan. Om du behöver hjälp att fylla i din anmälan kan du alltid ringa oss på 0771-160 190. Skadeavdelningen har öppet, vardagar kl. 08-17.

Uppgifter om ditt djur

Vilken typ av djur har skadats? *

Hund

Katt

Försäkringsnummer *
Djurets namn
Djurets födelsedatum

Uppgifter om försäkringstagaren

Försäkringstagarens namn

Är försäkringstagaren redovisningsskyldig för moms?

Ja

Nej

Telefon dagtid
Mejladress

Utbetalning önskas till:

Bankkonto

Personkonto

Bankgiro

Plusgiro

Konto för utbetalning

Är du som anmäler skadan den som står som försäkringstagare? *

Ja

Nej

Uppgifter om skadan

Ange det datum djuret insjuknade eller skadades
Beskriv vad som hänt ditt djur och hur symtomen på sjukdomen/skadan yttrade sig och utvecklades
Övrig information

Bifoga kvitton eller övriga handlingar

Här kan du skicka in bilder av kvitton och andra dokument som behövs för handläggning av skadan. Tänk på att alla uppgifter på kvittot måste synas (t.ex. utfärdare, datum, moms och totalsumma). Det är möjligt att bifoga flera filer. Ska du anmäla ett kvitto för rehabilitering? Om du har en remiss från din behandlande veterinär ber vi dig att bifoga den för snabbare handläggning

Max filstorlek: 12,00MB
Ladda upp filer ikon Klicka i rutan eller på knappen Dra in filen i rutan eller

Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter, veterinärvårdskliniker och andra försäkringsbolag.

Facebook

Instagram