Stöld och skadegörelse

Här anmäler du om du blivit bestulen på din vattenskoter eller tillbehör eller om vattenskotern utsatts för skadegörelse.

När en skada anmäls till oss anmäls den även för registrering i GSR, ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag.

PersonuppgifterUppgifter om vattenskotern
SkadehändelseGenom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter och andra försäkringsbolag.