Kollision och ansvar

Här anmäler du om du kolliderat med en en annan vattenskoter eller båt eller på annat sätt orsakat skada på annan person eller sak i samband med användandet av din vattenskoter.

När en skada anmäls till oss anmäls den även för registrering i GSR, ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag.

PersonuppgifterUppgifter om vattenskotern


Skadehändelse


Motpart
Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter och andra försäkringsbolag.