Brandskada

Här anmäler du om din vattenskoter skadats genom brand på land eller till sjöss. Här anmäler du även om vattenskotern skadats i samband med blixtnedslag.

När en skada anmäls till oss anmäls den även för registrering i GSR, ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag.

PersonuppgifterUppgifter om vattenskotern


Skadehändelse
Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter och andra försäkringsbolag.