Vad täcker försäkringen?

Du kan läsa mer om försäkringen i villkorssammanfattningen och i de fullständiga villkoren. Kontakta oss gärna om du undrar över något.

Här på webbplatsen och i villkorssammanfattningarna försöker vi så tydligt som möjligt beskriva vad som ingår i våra försäkringar. Det är dock alltid de fullständiga villkoren som gäller.

 Villkorssammanfattning fr.o.m. 2018-02-01

 Fullständigt villkor fr.o.m. 2018-02-01

 Fullständigt villkor Båtförsäkring inkl. vattenskoter 2017