Vanliga frågor

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna som vi brukar få om våra snöskoterförsäkringar. Har du några andra frågor så kontakta oss gärna.

Försäkringen

Den gäller för snöskotrar som är upp till fem år gamla och som är körda högst 1 000 mil.

Stilleståndsersättning är en ersättning som du kan få om du tecknat vårt tillägg XL och skotern på grund av en ersättningsbar skada hamnar på verkstad under högsäsong (1 nov–30 april). Ersättningen är 100 kr/dag och betalas i upp till 45 dagar.

Det är alltid den som står som registrerad ägare till fordonet hos Transportstyrelsen som ska stå som försäkringstagare. En person som inte äger fordonet kan inte heller försäkra det. Observera att försäkringen endast gäller om du är snöskoterns verklige ägare och huvudsaklige brukare. Det innebär att ingen del av egendomsförsäkringen gäller om du låter någon annan stå som ägare och försäkringstagare till din snöskoter.

Nej, försäkringen är en så kallad årsförsäkring och gäller med samma villkor året runt. Premien är säsongsvarierad vilket innebär att man betalar mer på vintern jämfört med på sommaren. Vid avställning hos Transportstyrelsen återbetalas ingen premie.

Du kan säga upp försäkringen vid försäkringstidens slut eller om du säljer eller skrotar fordonet. 

I de flesta fall får alla som har ett förarbevis alternativt ett körkort taget innan den 1 januari 2000 köra skotern. För vissa skotrar har vi dock ett särskilt villkor och då måste föraren vara över 30 år för att alla delar av försäkringen ska gälla. Är det en förare under 30 som kör så är skotern endast trafikförsäkrad.

För en del skotermodeller gäller vagnskadeförsäkringen med en extra självrisk på 10 000 kr utöver vald grundsjälvrisk om man lånar ut skotern till någon annan än sin make/maka eller sambo. Detta framgår i så fall av försäkringshandlingarna.

För att stöldförsäkringen ska gälla måste skotern vara låst med ett SSF-godkänt lås av klass 3. Om skotern är placerad på ett släp ska även släpet vara låst med ett godkänt kulkopplingslås eller kättinglås (klass 3).

När ägarbytet har gått igenom får vi information om detta från Transportstyrelsen och vi avslutar då din försäkring. Har du en garageförsäkring måste du dock själv kontakta oss och säga upp försäkringen. När försäkringen är avslutad betalar vi tillbaka eventuell återstående del av din premie. Vill du ha pengarna insatta på ett konto ber vi dig kontakta oss och lämna ett kontonummer.

Ja, den ingår i alla priser du får av oss.

Betalning

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura.

Väljer du e-faktura kan du betala per helår, halvår eller månadsvis. För att kunna betala halvårsvis behöver din årskostnad överstiga 1 000 kronor och för att kunna betala månadsvis behöver din årskostnad överstiga 2 000 kronor. Det tillkommer ett tillägg på 2 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis och 5 % om du väljer månadsbetalning. 

Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår eller halvår. Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis.

Observera att premien är säsongsvarierad vilket innebär att den större delen av årspremien är beräknad för vinterhalvåret och den lägre delen för sommarhalvåret. Om du delar upp din betalning kommer därför beloppet på fakturorna att variera men årspremien är densamma.

I en årsförsäkring är premien beräknad utifrån att snöskotern normalt bara används under vintersäsongen. Därför betalar du en större del av premien under vinterhalvåret och en mindre del under sommarhalvåret.

När du tecknar en ny försäkring eller ändrar din försäkring ska försäkringen vara betald senast fjorton dagar efter att vi skickat din faktura. Förfallodatumet är dock aldrig tidigare än samma dag som försäkringen börjar gälla. När du förnyar din försäkring ska försäkringen vara betald senast samma dag som din nya försäkringsperiod börjar.

Rabatter

Du får 10 % rabatt på din försäkring om du är medlem i en skoterklubb. Har klubben ett samarbete med oss får klubben också en årlig återbäring på 10 % av det som medlemmarna betalar för sina försäkringar.

Skadehantering

Du väljer själv vilken verkstad du vill kontakta.

Priser

Det kan ha flera orsaker, till exempel att det saknas en del teknisk information om fordonet i Vägtrafikregistret. Börja med att kontrollera att du verkligen använder rätt registreringsnummer. Du kan alltid kontakta oss via telefon eller mejl om du behöver hjälp.

Ja, den ingår i alla priser du får av oss.

Priset på försäkring styrs av snöskoterns ålder, modell, effekt och vikt samt din ålder. Även upprepade skador kan påverka vårt erbjudande.

Du kan själv påverka priset genom att använda hjälm och ryggskydd/överkroppsskydd när du kör. Även ditt val av självrisknivå för stöld och
vagnskada påverkar priset. Är du dessutom medlem i en skoterklubb får du 10 % rabatt.

Köpa snöskoter

Om du ska köpa en snöskoter behöver du teckna en egen försäkring innan du hämtar skotern då föregående ägares försäkring upphör i samma stund som ägarbytet sker. Ägarbytet sker från det datum som ni anger till Transportstyrelsen och det är alltså från det datumet du behöver ha en försäkring. Om du avvaktar med att teckna försäkring åker du runt oförsäkrad samtidigt som du kommer att få betala straffavgift till Trafikförsäkringsföreningen, TFF. Läs mer om ägarbyte hos Transportstyrelsen på www.transportstyrelsen.se/agarbyte.

PuL