Försäkringens innehåll

Vår släpvagnsförsäkring

Halvförsäkring och Helförsäkring

Med en helförsäkring eller halvförsäkring får du hjälp med kostnader som kan uppstå, till exempel om släpvagnen behöver repareras efter en olycka. I Svedeas försäkring får du bland annat: 

  • Ersättning för skador som kan uppstå på genom stöld eller vagnskada. 

Vanliga frågor och svar

Om försäkringen

Grundregeln är att du som tecknar försäkring ska vara släpvagnens verkliga ägare och huvudsakliga brukare. Det fungerar också om den som främst använder släpvagnen är en make/maka/sambo till dig. Men om det är någon annan som främst ska använda släpvagnen bör du kontakta oss innan du tecknar försäkringen - annars finns risken att du inte får ut någon ersättning alls om släpvagnen skulle bli skadad. 

  • Du ska följa fabrikantens anvisningar om skötsel, underhåll och service.
  • Vid transport ska lasten vara fastspänd enligt Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om säkring av last på fordon under färd (TSVFS 1978:10).

Avmonterad fordonsdel till släpvagnen, t.ex. vinter-/sommardäck ska förvaras i låst utrymme som endast du eller din familj har tillgång till, exempelvis garage eller förråd. 

En släpvagn behöver ingen trafikförsäkring utan det är dragfordonets trafikförsäkring som gäller. 

Ja!

Har du en släpvagnsförsäkring måste du kontakta oss och säga upp försäkringen. När försäkringen är avslutad betalar vi tillbaka eventuell återstående del av din premie. Vill du ha pengarna insatta på ett konto ber vi dig kontakta oss och lämna ett kontonummer.

Betalning

Hos oss kan du betala med e-faktura eller pappersfaktura. Väljer du e-faktura kan du betala per helår eller halvår. Det tillkommer ett tillägg på 2 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis. Väljer du pappersfaktura kan du betala per helår eller halvår. Det tillkommer ett tillägg på 3 % av årskostnaden om du väljer att betala halvårsvis. För pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 29 kr.

När du tecknar en ny försäkring eller ändrar din försäkring ska försäkringen vara betald senast fjorton dagar efter att vi skickat din faktura. Förfallodatumet är dock aldrig tidigare än samma dag som försäkringen börjar gälla. När du förnyar din försäkring ska försäkringen vara betald senast samma dag som din nya försäkringsperiod börjar.

Priser

Priset på försäkringen styrs av släpvagnens ålder och vikt. 

Det kan ha flera orsaker, till exempel att det saknas en del teknisk information om fordonet i Vägtrafikregistret. Börja med att kontrollera att du verkligen använder rätt registreringsnummer. Du kan alltid kontakta oss via telefon eller mejl om du behöver hjälp.

Mina sidor

Mina sidor är en tjänst för dig som är kund hos Svedea. Där får du en sammanställning av dina försäkringar hos oss.

På Mina sidor kan du:

  • Ladda ner försäkringsbrev och villkor
  • Se betalningssätt och årskostnad för din försäkring
  • Se din huvudförfallodag
  • Uppdatera dina kontaktuppgifter och eventuellt konto för återbetalningar

Du loggar in på Mina sidor genom att klicka på logga in uppe i högra hörnet på sidan eller genom att gå direkt till svedea.se/logga-in/mina-sidor. För att kunna logga in behöver du ha ett Mobilt BankID. 

Har du inte Mobilt BankID? Här kan du läsa om hur du kommer igång.