Parkeringsskada (orsakad av okänt fordon)

Här anmäler du om din motorcykel blivit påkört av ett okänt trafikförsäkringspliktigt fordon. Sådana skador ska alltid polisanmälas och en kopia av polisanmälan skickas in till oss.

När en skada anmäls till oss anmäls den även för registrering i GSR, ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister. Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. 

Försäkringstagarens personuppgifter


FordonsuppgifterSkadehändelse

Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är riktiga och ger Svedea ditt godkännande att få begära in handlingar i ditt ställe från myndigheter och andra försäkringsbolag.