Vad blir självrisken vid skada?

Här ser du vilka självrisker som gäller för våra motorcykelförsäkringar.

Trafikskada 1 000 kr
Brand 1 000 kr
Glas 500 kr
Maskinskada* 1 000 kr
Räddning 1 000 kr
Rättsskydd 20 %, lägst 1 500 kr
Stöld 2 000 kr/ 10 000 kr**
Allrisk 2 000 kr
Vagnskada*** Valbar 2 500 kr/ 5 000 kr/ 8 000 kr
* Maskinskada gäller för serietillverkad motorcykel som är högst sex år gammal (om du är SMC-medlem åtta år gammal) räknat från motorcykelns första datum i trafik och som körts högst 6 000 mil. Om motorcykelns först datum i trafik är senare än två år efter dess ursprungliga registreringsdatum gäller försäkringen högst åtta år (om du är SMC-medlem tio år) från ursprungligt registreringsdatum. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats.
**
Den högre självrisken gällerför de motorcykel av fabrikat KTM som inte har originalmonterad startspärr och för motorcykel som är registrerad som amatörbygge eller ombygge i Vägtrafikregistret.
*** Om din mc är utrustad med ABS så får du 1 000 kr lägre vagnskadesjälvrisk. Om du är medlem i SMC gäller vagnskadan helt utan självrisk vid kollision med identifierat utländskt fordon.

 

Särskilda självrisker för MC Trafikskoleförsäkring

Trafikskada 10 % av prisbasbeloppet
Stöld och brand 5 000 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr
Vagnsskada 20 % av prisbasbeloppet

 

Stöldskydd kan ta bort självrisken

Om du skyddar din motorcykel med stöldskyddsmärkning eller spårsändare slipper du betala självrisk om motorcykeln blir stulen och sedan återfinns med hjälp av stöldskyddet.