Svedea i samarbete med Sveriges MotorCyklister

På Svedea älskar vi mc-åkning. Därför har vi tillsammans med SMC inlett ett exklusivt samarbete med syfte att skapa goda förutsättningar och bidra till en positiv utveckling för landets mc-åkare.

Trafiksäkerhet, utbildning och information är några av SMC:s viktigaste arbetsområden. Något som går hand i hand med Svedeas ambitioner att bidra till ett tryggt och givande mc-åkande. Nedan kan du läsa om vilka fördelar du som SMC-medlem får hos Svedea.

Som medlem i SMC får du flera fördelar:

  • 10 % rabatt på din mc-försäkring
  • Två års förlängd maskinförsäkring (upp till 8 år/6 000 mil)
  • Ingen självrisk vid kollision med utländsk motpart oavsett vem som är skyldig till olyckan

Dessutom ger varje tecknad försäkring ett bidrag till SMC:s trafikpolitiska arbete.