Mc-stipendiet

Bakom Mc-stipendiet står Svedea. Genom att ansöka om stipendium accepterar du nedanstående villkor.

Allmänt

 • Svedea delar ut sex stipendier.
 • Stipendiet kan aldrig överlåtas till någon annan, om stipendiaten inte har möjlighet att utnyttja stipendiet går det tillbaka till Svedea.

Ansökan

 • För att söka stipendium ska du vara över 18 år och ha haft bilkörkort i minst två år.
 • Ansökningsperioden pågår mellan 25 januari och 31 mars 2017.
 • Vi behandlar endast en ansökan per person.
 • Ofullständig eller felaktigt ifylld ansökan kan innebära att ansökan blir ogiltig. 
 • Anställda på Svedea eller deras anhöriga kan inte ansöka om stipendium.
 • Svedea ansvarar inte för eventuella tekniska fel som kan uppstå i ansökan.
 • Lämnade personuppgifter hanteras av Svedea och vidarebefordras även till BA Trafikskola samt till hotell som bokas i Jönköping.

Hur utses stipendiaterna

 • En jury bestående av representanter från Svedea och BA Trafikskola utser stipendiaterna. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Stipendiaterna meddelas personligen senast 24 april 2017. Stipendiaterna kommer sedan att presenteras på svedea.se samt i våra sociala medier.
 • Om Svedea inte efter rimliga ansträngningar har fått tag på en stipendiat genom de kontaktuppgifter som lämnats i ansökan, eller om personen inte uppfyller kraven för att bli stipendiat, utses (om möjligt) en ny stipendiat. Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta.

Stipendiet

 • I stipendiet ingår utbildning, lån av motorcykel och personlig skyddsutrustning samt boende och mat. Stipendiet gäller för två utbildningstillfällen, 26-28 maj och 9-13 juni.
 • Resor till och från Jönköping samt kostnader för körkortstillstånd, kunskapsprov, uppkörning och tillverkning av nytt körkort ingår ej.

Marknadsföring

 • Genom att tacka ja till ett stipendium godkänner du att Svedea kan komma att använda ditt namn samt bilder du skickat in eller bilder tagna av representant från Svedea där du förekommer för kommersiellt syfte. Det kan handla om användning på webb och sociala medier (dock ej begränsat till detta).