Ansök om MC-stipendiet

Jag ansöker åt följande person

* = obligatorisk uppgift 

Ofullständig eller felaktigt ifylld ansökan kan innebära att ansökan blir ogiltig. Vi behandlar endast en ansökan per person. Stipendiaterna utses av en jury bestående av Olle Molin, Stefan Karlsson och Henrik Kellgren från Svedea, Berny Andersson från BA Trafikskola samt Patrik Ericsson från SMC. Stipendiaterna meddelas personligen senast den 22 april 2016 och namnen kommer även att publiceras på svedea.se, på Facebook och i andra sociala medier. Juryns beslut kan inte överklagas.