Om din katt blir sjuk

Med vår veterinärvårdsförsäkring har du ett bra skydd för din katt om den skadas eller blir sjuk. Försäkringen är till för alla katter, oavsett ålder och ras och du väljer själv försäkringsbelopp och självrisker.

PuL

En riktigt bra kattförsäkring

Vår veterinärvårdsförsäkring ersätter kostnader för undersökning, utredning och behandling av din katt vid sjukdom eller skada. Du kan försäkra katten från det att den är sex veckor gammal. 

Här kan du se en kortfattad beskrivning av vad som ingår i försäkringen, för fullständig information se vårt villkor.

Begränsningar för vissa raser

Veterinärvårdsförsäkring har följande rasbegränsningar

  • För rasen scottish fold ersätter veterinärvårdsförsäkringen inte undersökning, behandling eller vård av ledsjukdomar.
  • För raserna perser och exotic ersätter veterinärvårdsförsäkring inte kostnader för plastikoperationer och efterföljande behandling av näsborrar.

Välj ditt försäkringsbelopp

När du försäkrar din katt väljer du vilket försäkringsbelopp du vill ha. Försäkringsbeloppet är det maximala belopp som du kan få ersättning för under ett år och hos oss väljer du mellan 25 000 kr, 50 000 kr och 75 000 kr. 

Försäkringsbeloppet är detsamma hela kattens liv och sänks alltså inte med stigande ålder

Fri flytträtt

Vi har fri flytträtt på våra kattförsäkringar vilket innebär att vi välkomnar även katter som tidigare varit sjuka eller skadade – utan begränsningar i försäkringsskyddet. Detta under förutsättning att katten har en försäkring vid flytten och är fullt frisk. Med fullt frisk menar vi att katten inte står under veterinärvård eller annan behandling och inte heller har någon form av kronisk sjukdom. Läs mer om den fria flytträtten.

Självriskperiod: 130 dagar

Hos oss är självriskperioden väl tilltagen - hela 130 dagar. Det innebär att du bara behöver betala den fasta självrisken en gång per 130 dagar, oavsett antalet veterinärbesök.

När behöver vi veterinärintyg?

Om du vill köpa försäkring för en katt som är oförsäkrad och äldre än sju år behöver du skicka in ett veterinärintyg. Intyget får inte vara äldre än 30 dagar när du ansöker om försäkring.

 Ladda ner veterinärintyg (se)
 Ladda ner veterinärintyg (eng)

Undrar du något?

På sidan Frågor och svar kan du få svar på många frågor om kattförsäkring. Hittar du inte ditt svar där kan du ringa oss på 0771-160 190 eller mejla djur@svedea.se så hjälper vi dig gärna.

Våra villkor

Här på webbplatsen försöker vi så tydligt som möjligt beskriva vad som ingår i våra försäkringar. Det är dock alltid de fullständiga villkoren som gäller. 

 Villkorssammanfattning kattförsäkring fr.o.m. 2017-06-01

Villkorssammanfattning kattförsäkring fr.o.m. 2016-06-01

 

 Fullständiga villkor kattförsäkring fr.o.m. 2017-06-01 

Fullständiga villkor kattförsäkring fr.o.m. 2016-06-01