Om din hund blir sjuk

Med vår veterinärvårdsförsäkring har du ett bra skydd för din hund om den skadas eller blir sjuk. Försäkringen är till för alla hundar, oavsett ålder, användningsområde och ras och du väljer själv försäkringsbelopp och självrisker.

PuL

Marknadens enda karensfria försäkring

Vår veterinärvårdsförsäkring ersätter kostnader för undersökning, utredning och behandling av din hund vid sjukdom eller skada. Du kan försäkra hunden från det att den är sex veckor gammal och försäkringsbeloppet är detsamma hela hundens liv.

Här kan du se en kortfattad beskrivning av vad som ingår i försäkringen, för fullständig information se vårt villkor.

Begränsningar för vissa raser

Veterinärvårdsförsäkring har följande rasbegränsningar

  • För shar-pei ersätter vi inte undersökning, behandling eller vård av ögon-, öron- eller hudsjukdomar.
  • För bostonterrier, engelsk och fransk bulldogg, mops och pekingese ersätter vi inte kostnader för plastikoperationer och efterföljande behandling av luftstrupe, mjuka gommen, näsborrar eller förträngning av svalget.
  • För bostonterrier, engelsk och fransk bulldogg, chihuahua och pekingese finns restriktioner kring kejsarsnitt, se vårt villkor. 

Fri flytträtt

Vi har fri flytträtt på våra hundförsäkringar vilket innebär att vi välkomnar även hundar som tidigare varit sjuka eller skadade – utan begränsningar i försäkringsskyddet. Detta under förutsättning att hunden har en försäkring vid flytten och är fullt frisk. Med fullt frisk menar vi att hunden inte står under veterinärvård eller annan behandling och inte heller har någon form av kronisk sjukdom. Läs mer om den fria flytträtten.

Välj ditt försäkringsbelopp

När du försäkrar din hund väljer du vilket försäkringsbelopp du vill ha. Försäkringsbeloppet är det maximala belopp som du kan få ersättning för under ett år och hos oss väljer du mellan 25 000 kr, 50 000 kr och 75 000 kr. 

Försäkringsbeloppet är detsamma hela hundens liv och sänks alltså inte med stigande ålder.

Självriskperiod: 130 dagar

Hos oss är självriskperioden väl tilltagen - hela 130 dagar. Det innebär att du bara behöver betala den fasta självrisken en gång per 130 dagar, oavsett antalet veterinärbesök.

När behöver vi veterinärintyg?

Om du vill köpa försäkring för en hund som är importerad eller som är oförsäkrad och äldre än sju år behöver du skicka in ett veterinärintyg. Intyget får inte vara äldre än 30 dagar när du ansöker om försäkring.

 Ladda ner veterinärintyg (se)
 Ladda ner veterinärintyg (eng)

Undrar du något?

Här kan du få svar på många frågor som hundägare brukar fundera på. Hittar du inte ditt svar där kan du ringa oss på 0771-160 190 eller mejla djur@svedea.se så hjälper vi dig gärna.

Våra villkor

Här på webbplatsen försöker vi så tydligt som möjligt beskriva vad som ingår i våra försäkringar. Det är dock alltid de fullständiga villkoren som gäller. 

 Villkorssammanfattning hundförsäkring fr.o.m. 2017-06-01

 Villkorssammanfattning hundförsäkring fr.o.m. 2016-06-01

 

 Fullständiga villkor hundförsäkring fr.o.m. 2017-06-01

 Fullständiga villkor hundförsäkring fr.o.m. 2016-06-01