Fri flytträtt

Vi vill inte att djurägare ska känna sig låsta vid ett och samma försäkringsbolag utan ska kunna välja det som passar bäst vid respektive tidpunkt. Därför införde vi som första bolag fri flytträtt. Det finns dock vissa krav för att hunden ska omfattas av den fria flytträtten som du kan läsa mer om här.

Hunden ska vara oavbrutet försäkrad

Om din hund varit oavbrutet försäkrad innan försäkring tecknades i Svedea omfattas den av fri flytträtt. Den fria flytträtten innebär att din hund inte får ett undantag för tidigare kända eller behandlade sjukdomar eller skador i sin nya försäkring hos oss om din hund är återställd och helt frisk när försäkringen börjar gälla.

Den fria flytträtten innebär även att eventuella sjukdomar eller skador som inte var kända vid flytten men som kan anses ha påbörjats innan du tecknade försäkring hos oss kan ersättas om du hade en motsvarande försäkring i ditt tidigare bolag.

Hunden måste vara fullt frisk

För att omfattas av den fria flytträtten ska hunden vara fullt frisk – för att vi ska anse att hunden är fullt frisk följande punkter vara uppfyllda:

  • Att din hund inte är diagnosticerad eller behandlad för höftledssjukdom, armbågsledssjukdom, bogledssjukdom, knäledssjukdom, sjukdomar i kotpelarens leder eller allergisk sjukdom
  • Om din hund har behandlats för en diagnosticerad fästingburen sjukdom så som anaplasma, borrelia och TBE måste din hund ha varit symtomfri i tre år efter tillfrisknandet.
  • Att din hund idag är fullt frisk och inte står under pågående veterinärvård, rehabilitering eller annan behandling
  • Att din hund inte har kända kroniska men, kroniska sjukdomar eller komplikationer till följd av kronisk sjukdom.
  • Att din hund inte står på ordinerad medicinsk eller symtomhämmande behandling, exempelvis klådhämmande schampo eller specialfoder.

Uppfyller inte din hund kraven för den fria flytträtten kan din försäkring få ett särskilt villkor som undantar ersättning för vård och behandling av aktuell sjukdom eller skada.