Tack för din ansökan!

Vi har nu mottagit din ansökan till Hundstipendiet 2022.

Vad händer nu?

När ansökningsperioden löpt ut utser Svedeas jury åtta stipendiater som kommer kontaktas personligen. Stipendiaterna presenteras sedan i ett mejl till alla som ansökt, på svedea.se samt i sociala medier senast den 8 mars.