Barn- och licensförsäkring 2015 och 2016

Här kan du läsa mer om Svenska Tennisförbundets nya barn- och licensförsäkring som börjat gälla från och med 1 januari 2015. Provins Insurance är försäkringsförmedlare för Svenska Tennisförbundet och har förmedlat försäkringen.