Försäkringens innehåll

Försäkringslösningen är gjord enkom för bilverkstäder och medlemmar i föreningen. Anpassning har gjorts för de olika inriktningar verkstäderna kan ha och en bred försäkringsprodukt har tagits fram. Möjlighet finns till utökning av försäkringen genom ett antal tillägg. Se produktblad nedan för detaljerad omfattning.

Produktfolder

Informationsblad – för dig som reparerar tunga fordon