Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Som förmån till medlemmarna i Sveriges Fordonsverkstäders Förening har föreningen tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners upphandlat en försäkringslösning.