Provins Insurance - En kreativ försäkringsförmedlare

Provins Insurance är en försäkringsförmedlare som erbjuder säkert sparande och kreativa försäkringslösningar.


En framgångsrik försäkringsförmedlare måste se möjligheter där andra ser problem och finna bra försäkringslösningar för komplicerade försäkringsbehov.   Vår affärsidé är att erbjuda försäkringslösningar och sparande där det ofta krävs stor kreativitet och kunskap för att finna lösningar oavsett om det är internationellt eller inom Norden.   Våra kunder känner trygghet i vår kunskap och erfarenhet varhelst i världen de etablerar sig eller där ett behov finns oavsett om det avser försäkringslösningar eller sparande. Genom vårt stora internationella engagemang och oberoende vidmakthåller vi kunskap och motivation som är viktig för utvecklingen av Provins Insurance.

Sportförsäkringar för idrottsföreningar, klubbar, lag och individuella idrottare.

Svensk idrott är i dag en spännande blandning av ideella krafter och ökande kommersiella intressen. I takt med att idrotten kommersialiseras ökar också de ekonomiska riskerna, både för föreningar samt den individuella idrottaren.

Hos Provins Insurance får idrottsförbund, klubbar, lag och individuella idrottare oberoende rådgivning och hjälp med specialanpassade försäkringsskydd och sparande inför framtiden.
För oss är det viktigt att kunna hjälpa idrottaren med de behov som finns i varje skede, från ung & lovande via en lysande karriär till ett bra liv efter avslutad aktiv karriär.