Försäkringens innehåll

Grundomfattning

 • Ansvarsförsäkring
 • Ansvar vid ren förmögenhetsskada
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Rättsskydd

 Tilläggspaket 1

 • Tjänstereseförsäkring
 • Egendomsförsäkring 
 • Avbrottsförsäkring & Extrakostnad

Tilläggsförsäkringar för specifika verksamheter

 • IT-konsult
 • Konsultverksamhet inom ABK

Övriga tilläggsförsäkringar

 • Sjukavbrottsförsäkring
 • Kollektiv olycksfallsförsäkring
 • Allrisk/Bärbara datorer