Småföretagarförsäkring

Söderberg & Partners har tagit fram en skräddarsydd försäkringslösning för små tjänsteföretag. Försäkringslösningen är en helhetslösning som ger ett bra grundskydd för din verksamhet. Skyddet utökas lätt med tilläggsförsäkringar vid behov. Försäkringen skyddar företaget mot risker i verksamheten när det drabbas av skadeståndskrav. Du kan också välja skydd för företagets egendom och anställda.