Alltid redo med rätt försäkring

Scouterna har idag ett antal försäkringar som är framtagen genom ett samarbete mellan Scouterna, försäkringsmäklaren JLT och Svedea. Försäkringarna är har anpassats efter scoutkårerna och medlemmarnas behov.

 Exempel på försäkringar:

Medlemsförsäkring

Olycksfall är något som kan drabba alla. Alla medlemmar som deltar i aktiviteter som anordnas av Scouterna samt under resor till och från dessa aktiviteter omfattas därför av Scouternas Medlemsförsäkring. Medlemsförsäkringen gäller för följande:

  • Olycksfall*
  • Självriskreducering på din bil- och hemförsäkring
  • Skador på personlig egendom mm som medtas under läger och aktiviteter.

*Försäkringen omfattar olycksfallsskada och ersätter läke-, tandskade-, rese-, mer-, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader. Försäkringen gäller för medlemmar av Scouterna samt för personer under "prova på" perioden.