Försäkringens innehåll

Försäkringen är ett skydd för dig som hyr ut egendom om en skada inträffar under den tid egendomen är uthyrd.

Vid uthyrning av fritidsbåt eller annan egendom med nyvärde (vad egendomen kostade som ny) överstigande 30 000 kronor lämnar försäkringen ersättning för avdragen självrisk från ägarens ordinarie försäkring, dock högst med 10 000 kronor.

För andra uthyrda objekt än de som anges ovan, lämnas ersättning för inträffade allriskskada intill egendomens marknadsvärde, dock högst med 30 000 kronor. Vid skada på sådan egendom gäller försäkringen med en självrisk av 300kr. En allriskskada är en plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av uthyrd egendom.

Försäkringen gäller inte för följande egendom:

  • Flygfarkoster (exempelvis drönare)
  • Rälsfordon
  • Andra båtar än fritidsbåtar
  • Motorfordon
  • Släpvagnar
  • Vapen eller delar till vapen
  • Smycken eller klockor