Advise - alltid på köparens sida

Som oberoende rådgivare och förmedlare inom sakförsäkring och riskhantering hjälper vi våra kunder genom hela försäkringsprocessen, från ax till limpa. Genom vårt oberoende får du alltid en korrekt analys och ett maximalt urval av marknadens hela utbud. Vår strävan är att alltid leverera största möjliga kundnytta genom:

  • innovativa metoder och lösningar
  • personligt engagemang
  • hög tillgänglighet
  • effektiv service

Kompetens och erfarenhet

Vi har lång och gedigen erfarenhet och dokumenterad kompetens - en tillgång för att göra korrekta riskanalyser och ta fram kundanpassade optimala försäkringslösningar.

 

Bästa pris och rätt villkor

Samarbete med Advise innebär att vi ser till att du får en försäkringslösning som skräddarsys till dina unika behov och att vi alltid tar fram det mest prisvärda alternativet på marknaden. Till skillnad från vad många tror är vi inte ett fördyrande mellanled utan genom samarbetet med oss sparar du både pengar och tid.

http://www.advise.nu