Kontakt

Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta Advise:

Advise Risk & Försäkring AB
Kanalgatan 3
211 40 Malmö
Telnr: 040-664 43 30
Fax: 040-661 22 28
Epost: partner@advise.nu
www.advise.nu

Kontaktpersoner:

Lennart Berg
lennart@advise.nu
Telnr 040-664 43 38

Patric Westfal
patric@advise.nu
Telnr 040-664 43 32