Kontakt

Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta Advise:

Advise Risk & Försäkring AB
Box 30
201 20 Malmö
Telnr: 040-664 43 30
Besöksadress: World Trade Center, Skeppsgatan 19, Malmö
Epost: partner@advise.nu
www.advise.nu

Kontaktpersoner:

Lennart Berg
lennart@advise.nu
Telnr 040-664 43 38