Företagarförbundets partnerförsäkring

Företagarförbundet har tillsammans med försäkringsförmedlaren Advise och Svedea tagit fram en försäkringslösning som riktar sig till mindre företag. Försäkringsomfattningen är anpassad efter respektive verksamhet.