Lagförsäkringen och licensförsäkringen 2015 och 2016