Lagförsäkringen och licensförsäkringen 2016 och 2017