Lagförsäkringen och licensförsäkringen 2016 och 2017

Söderberg & Partners Sport

Söderberg & Partners Sport är Söderberg&Partner-gruppens specialbolag för förmedling av sportförsäkringar. Vi är Sveriges ledande aktör inom detta område och förmedlar försäkringar till förbund, klubbar och individuella utövare för såväl proffs som amatörer.