Försäkring för Hyrex medlemmar

Detta är en beskrivning av den försäkring Hyrexkedjan tagit fram i samarbete med Pensum Norrland och Svedea. Försäkringen kan endast tecknas av företag som är medlemmar i Hyrex. Försäkringen gäller bl a vid uthyrning av maskiner och är avsedd att ge uthyrningsbolaget ett bra skydd för sin egendom och verksamhet.