Försäkringens innehåll

Försäkringen är ett skydd för dig om en skada inträffar under den tid egendomen är utlånad eller uthyrd. Försäkringen lämnar ersättning vid allriskskada, en allriskskada är en plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av uthyrd eller utlånad egendom.

Vid uthyrning eller utlåning av hem, villa, fritidshus, garage, annan byggnad, fordon eller annan egendom med nyanskaffningsvärde över 30 000 kronor, lämnar försäkringen ersättning för avdragen självrisk från din ordinarie försäkring, dock högst med 10 000 kronor per skada. Ersättning lämnas endast om din ordinarie försäkring nyttjas och självrisk från denna har avdragits.

För andra uthyrda eller utlånade objekt än de som anges ovan, lämnas ersättning intill egendomens marknadsvärde, dock med högst 30 000 kronor.