Vad täcker försäkringen?

Du kan läsa mer om försäkringen i villkorssammanfattningen och i de fullständiga villkoren. Kontakta oss gärna om du undrar över något.

Våra villkor

Här på webbplatsen och i vår villkorssammanfattning försöker vi så tydligt som möjligt beskriva vad som ingår i våra försäkringar. Det är dock alltid de fullständiga villkoren som gäller. 

 Villkorssammanfattning hunddagisförsäkring

 AA:2 Allmänna Avtalsbestämmelser och Definitioner

 GRK10:4 Grundvillkor för Konceptförsäkring

 GRK90:2 Grundvillkor för Kollektiv olycksfallsförsäkring