Det här ingår i försäkringen

Försäkringen är uppbyggd av flera olika delar. Nedan kan du se i korthet vad de olika delarna innehåll, för mer information läs villkorssammanfattningen eller de fullständiga villkoren som du hittar på sidan villkor.

Egendomsförsäkringen

Försäkringen gäller för skador på företagets egendom, till exempel varor och teknisk utrustning. Du kan till exempel få ersättning om någon bryter sig in och stjäl företagets dator.

Maximal ersättning: 50 000 kr (kan höjas vid behov).

Självrisk: 4 000 kr vid varje skadetillfälle

Avbrottsförsäkring

Försäkringen gäller för företagets bortfall av täckningsbidrag (företagets intäkter minus fasta kostnader) vid ett avbrott i verksamheten. Det kan till exempel handla om att lokalen måste renoveras på grund av en skada och du därmed förlorar inkomsten från dagishundarna under en period.

Maximal ersättning: hunddagisets angivna årsomsättning

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller om någon kräver skadestånd av företaget på grund av en sak- eller personskada. Den gäller även om en dagishund ställer till med en skada som ditt företag enlig lagstiftning är skyldig att ersätta (strikt ansvar för hund). Det kan till exempel handla om att en dagishund biter någon och du blir skadeståndsskyldig.

Maximal ersättning: 10 000 000 kr.

Självrisk: 4 000 kr vid varje skadetillfälle

Rättsskyddsförsäkring

Försäkringen gäller för kostnader för ombud i samband med tvist. Du kan till exempel få hjälp om du hamnar i tvist med en leverantör om en faktura. 

Maximal ersättning: Fem prisbasbelopp per skada (2016 är ett prisbasbelopp 44 300 kr)

Självrisk: 20 % av skadekostnaden, dock lägst 4 000 kr.

Krisförsäkring

Försäkringen gäller för terapihjälp för anställda som hamnar i psykisk kris på grund av traumatisk händelse som inträffar i samband med tjänsten. Det kan till exempel handla om att en anställd blir rånad under en hundpromenad.

Maximal ersättning: 10 behandlingar hos psykolog

Självrisk: Krisförsäkringen gäller utan självrisk

Kundolycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller om en kund eller besökare skadar sig i företagets lokaler. Det kan till exempel handla om en hundägare som ramlar och bryter armen vid lämning. 

Maximal ersättning: Tio prisbasbelopp för varje skada (2016 är ett prisbasbelopp 44 300 kr)

Självrisk: Kundolycksfallsförsäkringen gäller utan självrisk.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada och kan ersätta kostnader för läkarbesök, tandskador, resor, rehabilitering och hjälpmedel samt merkostnader. En olycksfallsskada är en kroppsskada, som drabbar den försäkrade ofrivilligt, genom en plötslig yttre händelse. Det kan till exempel handla om att en anställd ramlar illa på en promenad och slår ut tänderna.

Försäkringen gäller för anställda och tillfällig arbetskraft under arbetstid samt under resa till och från arbetet.

Maximal ersättning: 800 000 kr för ekonomisk invaliditet och 400 000 kr för medicinsk invaliditet

Självrisk: Olycksfallsförsäkringen gäller utan självrisk.

Hundägares självrisk

Försäkringen gäller om en hund gör sig illa under tiden den är under dagisets ansvar och behöver veterinärvård. Det kan till exempel handla om att hunden blir påkörd av en cykel under en promenad eller blir biten av en annan hund. Försäkringen kan då ersätta självrisken på hundägarens veterinärvårdsförsäkring.

Maximal ersättning: 10 000 kr vid varje skadetillfälle

Självrisk: Gäller utan självrisk