Försäkringens innehåll

Försäkringen är ett skydd för dig om en skada inträffar under den tid egendomen är utlånad eller uthyrd. Försäkringen lämnar ersättning vid allriskskada, en allriskskada är en plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av uthyrd eller utlånad egendom.

 

Vid uthyrning eller utlåning av hem, villa, fritidshus, garage, annan byggnad eller fordon inklusive släp, lämnar försäkringen ersättning för avdragen självrisk från din ordinarie försäkring, dock högst med 5 000 kronor per skada.

Om gällande försäkring saknas eller inte nyttjas för andra uthyrda eller utlånade objekt än de som anges ovan, lämnas ersättning intill 75 % av egendomens marknadsvärde, dock högst 5 000 kronor.