Glaskedjan medlemsförsäkring

Glaskedjan har tillsammans med Söderberg & Partners tagit fram en försäkringslösning helt anpassad efter delägarnas behov. Genom en förenklad hantering kan även premien hållas nere. Försäkringen innehåller en grundomfattning som sedan kompletteras.

Produktfolder