Söderberg & Partners

Söderberg & Partners förmedlar gruppförsäkringar åt Friskis & Svettis. Tillsammans har vi utvecklat ett försäkringserbjudande som är specialanpassat för hela Friskis & Svettis verksamhet.

Gruppförsäkringen från Söderberg & Partners innehåller försäkringar från Svedea som omfattar företagsförsäkring och olycksfallsförsäkring för så väl personal som medlemmar och andra deltagare.

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Söderberg & Partners analysavdelning bedömer löpande utbudet inom områdena fonder, fondförsäkring, livförsäkring, hållbart sparande, marknadsanalys, aktier och risk.

 

För mer information besök Söderberg & Partners hemsida eller läs de senaste nyheterna i någon av Söderberg & Partners sociala kanaler:

Söderberg och Partners på Facebook
Söderberg och Partners på Twitter
Söderberg och Partners på Linkedin