Information och omfattning

Alla lokala föreningar har via sitt medlemskap i Friskis&Svettis Riks en basförsäkring via Riksidrottsförbundet. Se omfattning här.

Ovanstående försäkring bör kompletteras med en grundförsäkring.

För alla medlemmar som deltar i aktivitet har Friskis&Svettis Riks tecknat en olycksfallsförsäkring.

Utöver ovanstående behöver de flesta föreningar teckna till försäkring som bland annat omfattar egendom, avbrott och extrakostnad mm. Se nedan.

De olika olycksfallsförsäkringarna gäller enligt följande

Svedea (företagsförsäkring) - anställda, besökare samt de som provtränar
Svedea (olycksfallsförsäkring) - medlemmar
Folksam - funktionärer, tränare och frivilliga

 

Försäkringsomfattning och tilläggspaket

Grundomfattning

 • Olycksfallsförsäkring för anställda och deltagare som inte är medlemmar
 • Krisförsäkring för anställda
 • Ansvarsförsäkring för all övrig verksamhet
 • Egendomsförsäkring med allriskomfattning
 • Avbrottsförsäkring
 • Extrakostnadsförsäkring

Tilläggspaket

 • Tjänstereseförsäkring för anställda och ideelt arbetande
 • Styrelseansvarsförsäkring

Övriga tilläggsförsäkringar

 • Egendomsförsäkring med höjt försäkringsbelopp
 • Vikarieförsäkring
 • Fastighetsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer under vårt Informationsblad/ansökan