Intresseanmälan

Vi erbjuder flygansvarsförsäkring till kommersiella operatörer av UAS som fått tillstånd av Transportstyrelsen. Den gäller därmed för kommersiella uppdrag i Sverige.

Årspremien varierar beroende av vilken kategori som står i tillståndet.

  Kategori 1A (upp till 1,5kg) är årspremien 1 500 kr

  Kategori 1B (1,5-7 kg) är årspremien 1 800 kr

  Kategori 2 (7+ kg) är årspremien från 2 200 kr.

Förutom ”en premie per kategori” så gäller ”en premie per enhet som kan vara i luften samtidigt”. Som ensam pilot kan man ha flera enheter i samma kategori och fortfarande bara betala en årspremie, men är det två piloter med två enheter eller flera så utgår två premier.

 

Beskriv försäkringstagaren

Beskriv försäkrat objekt

Ange antal drönare inom respektive kategori. Ange sedan tillverkare och modell. Vid registrering av flera drönare inom en kategori skriver du en tillverkare och modell per rad.