Försäkringens innehåll

Flygansvarsförsäkringen omfattar din skadeståndsskyldighet som uppkommer i samband med försäkrad verksamhet i enlighet med Transportstyrelsens tillstånd.

Försäkringsbeloppet är 750 000 SDR (särskilda dragningsrätter) i enlighet med EG 785/2004. Självrisken är 1 000 kr vid skada på annans egendom men ingen självrisk vid skada på person.

 

NYHET!
Egendomsförsäkring med allriskomfattning kan nu tecknas för drönaren och tillbehör till denna, såsom kamera, mätutrustning osv.

Premien för allriskförsäkringen baseras på värdet av drönaren och dess tillbehör samt på hur den används. Självrisken kan väljas i tre olika nivåer och påverkar även den priset på allriskförsäkringen.