Försäkringens innehåll

Flygansvarsförsäkring

Flygansvarsförsäkringen omfattar din skadeståndsskyldighet som uppkommer i samband med försäkrad verksamhet i enlighet med Transportstyrelsens tillstånd.

Försäkringsbeloppet är 750 000 SDR (särskilda dragningsrätter) i enlighet med EG 785/2004. Självrisken är 1 000 kr vid skada på annans egendom men ingen självrisk vid skada på person.

Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkring med allriskomfattning kan nu tecknas för drönaren och tillbehör till denna, såsom kamera, mätutrustning osv.

Premien för allriskförsäkringen baseras på värdet av drönaren och dess tillbehör samt på hur den används. Självrisken kan väljas i tre olika nivåer och påverkar även den priset på allriskförsäkringen.

NYHET! Flyg-Vidare-Försäkring

Kan tecknas som tillägg till egendomsförsäkringen. Ersättning lämnas för kostnader för att hyra in den motsvarande skadade drönaren med utrustning.
Ersättning lämnas med högst 30 000 kr under högst 1 månad. Ingen självrisk