Om BOLST

BOLST är inte en ideell organisation. Vi är ett vinstdrivande företag som ingår i holdingbolaget Chero Gruppen AB. Orsaken till att vi, som många organisationer, inte arbetar ideellt grundar sig i vår tro att en vinstdrivande organisation fortlöpande arbetar för sin organisation och sina medlemmar.

Ett ideellt arbete prioriteras ofta inte före ett avlönat. Då vår målsättning är att ge den bästa service våra medlemmar kan tänkas få, har vi valt att vara vinstdrivande. Vi hade annars inte kunnat erbjuda så mycket som vi gör. Delar av vinsten kommer komma våra medlemmar tillgodo genom föreläsningar, mässor, event och andra festligheter.