Bolst medlemsförsäkring

Bolst medlemsförsäkring är framtagen genom ett samarbete mellan Bolst och Svedea. Försäkringen har anpassats efter medlemmarnas verksamhet och behov.