Anmäl olycksfallsskada

Det här formuläret används vid skada som täcks av kommunens olycksfallsförsäkring.

Uppgifter om den som skadatsUppgifter om olycksfallet

Skadekostnader 

* = obligatoriska uppgifter