Skadeanmälan - kommunolycksfall

Fyll i uppgifter om skadan här och skicka in din anmälan.

Uppgifter om den som skadats
Är skadelidande under 18 år?
Skadehändelse


Inträffade olycksfallet under skol-/verksamhetstid?

Har du fått tandskador?
Har kroppsskada uppkommit?

Utbetalning önskas till

Finns ytterligare olycksfallsförsäkring?

Genom att skicka in din skadeanmälan intygar du att alla lämnade uppgifter är korrekta samt ger Svedea fullmakt att inhämta de handlingar och upplysningar som är nödvändiga för att bedöma rätten till ersättning, från till exempel polismyndighet eller andra försäkringsbolag.


Så behandlar vi dina personuppgifter
Kontakta oss som du vill
Chatta med oss
Just nu är det ingen kötid
Ring oss
Just nu är det ingen kötid
Bli uppringd
Mejla oss
Vi svarar normalt inom en arbetsdag.
Varmt välkommen att ringa oss. Vi besvarar dina frågor om allt som rör försäkringar och mer därtill.
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.
Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi dig nästkommande vardag
Mina sidor kan du logga in för att se pågående fakturor, skriva ut försäkringsbrev och ändra dina kontaktuppgifter.