Företagskulturen är alla ledares ansvar

Det är först när företagskulturen hålls levande i vardagen som den gör verklig nytta. Men att det är lättare att säga än att åstadkomma är det många som kan vittna om. I alltför många fall stannar arbetet kring företagskultur vid värdeord på en tavla i lunchrummet.

I tidigare artiklar har vi berättat om hur viktigt det är för ett företag som vill ta sig an sin företagskultur att värderingsfrågorna är genuint förankrade hos den yttersta ledningen och att man där är beredd att ägna tid och kraft åt detta inte bara vid enstaka tillfällen utan kontinuerligt under företagets hela levnad. I ett större företag behöver alla ledare vara aktivt delaktiga i arbetet med företagskulturen.

Så håller du kulturen levande

När alla medarbetare känner till och accepterar företagskulturen fungerar den vägledande för allt som sker i företaget – från hur ni samarbetar till hur ni tar hand om kunderna och hur ni utvecklar tjänster och produkter. Som ledare är det din uppgift att kontinuerligt uppmuntra beteenden som är i linje med företagskulturen och att uppmärksamma och justera avvikelser. Frekventa gruppmöten och/eller medarbetarsamtal kan vara ett sätt att uppnå detta.

I ett idealtillstånd bidrar alla medarbetare till att hålla kulturen levande i vardagen. Olika symbolhandlingar, som tavlor i lunchrummet, men också andra påminnelse om vilken företagskultur som är önskvärd kan behövas som påminnelser. Att på olika sätt uppmärksamma historier som exemplifierar att ni lever som ni lär är en annan möjlighet. Genom storytelling stärks uppfattningen om vad som är rätt och fel internt men historieberättande kring det bolaget/varumärket står för kan med fördel också riktas mot kunder och andra externa intressenter.

Som ledare har du ett särskilt ansvar för företagskulturen.  På samma sätt som föräldrars beteende påverkar barn så spelar chefens beteende och inställning stor roll för övriga medarbetares engagemang.

Christina Almtun


Christina är uppvuxen i en företagarfamilj och har arbetat med försäkringar för småföretag i mer än 15 år. Just nu är hon med och bygger entreprenörsbolaget Svedea. Hon har gedigen erfarenhet av de utmaningar som småföretagare ställs inför och sitter i styrelsen för Nyföretagarcentrum.