Företagskultur som attraherar

Vid sidan om lön och annan kompensation så är värderingar och företagskultur något som särskilt unga värderar högt när man väljer arbetsplats. Att redan i samband med rekrytering kunna ge en tydlig bild av bolagets kultur och värderingar gör det enklare att hitta kandidater som passar för jobbet.

Utan motivation ingen prestation. Inom idrottsvärlden är det ingen som tvekar på vad som krävs för att nå toppen. Saknas motivationen är det omöjligt att underkasta sig den träning som krävs eller att krama ur det sista i tävlingsögonblicket. Även inom den ideella sektorn är motivationen av avgörande betydelse för de osjälviska ansträngningar som utförs av lojala funktionärer. I båda dessa fall är det i första hand belöningar som sträcker sig bortom ekonomisk ersättning som driver framåt. Och precis som för idrottsmän eller ideellt arbetande så är det för en medarbetare i ett företag avgörande för prestationen om man delar målbild och värderingar med kollegor och ledning.

En stark kultur hjälper dig hitta rätt kandidater

En företagsledares kanske viktigaste uppgift är att skapa en motiverande vision och att bygga den företagskultur som bäst stöttar vägen mot målet. Uppgiften kräver delaktighet och förankring hos alla ledare i bolaget men också kreativitet och uthållighet i tillämpningen. Kulturen ska vara vägledande för en mängd beslut som måste fattas i bolaget inte minst när det gäller att anställa och skiljas från medarbetare.

Med en sund och stark företagskultur blir det tveklöst enklare att genomföra både rekryteringar och att utveckla medarbetare över tid. Att redan i samband med rekrytering stämma av hur kandidaterna uppfattar företagskulturen gör rekryteringar mer träffsäkra till fördel för alla parter. 

Christina Almtun


Christina är uppvuxen i en företagarfamilj och har arbetat med försäkringar för småföretag i mer än 15 år. Just nu är hon med och bygger entreprenörsbolaget Svedea. Hon har gedigen erfarenhet av de utmaningar som småföretagare ställs inför och sitter i styrelsen för Nyföretagarcentrum.