Alla företag får sin kultur. Påverka den medan du kan.

Mumbo jumbo eller något att ta på allvar? Nu pratar alla om företagskultur men vad är det egentligen, spelar den någon roll och hur gör man för att forma en bra företagskultur?

Enkelt sammanfattat kan man säga att företagskultur är de värderingar och förhållningssätt som råder i ett företag. Den bidrar starkt till företagets identitet som den upplevs av både inom och utanför företaget. I bästa fall är kulturen till stor nytta för det företaget vill uppnå men den kan också verka i precis motsatt riktning. Tänk exempelvis en livsmedelsaffär där ingen bryr sig om kulturen med konsekvensen att personalen ger dålig service och ser mer till sin egen bekvämlighet. Att det knappast gynnar affärerna är lätt att förstå.

En sund företagskultur skapar ett mer effektivt och lönsamt företag
I engelskspråkig managementlitteratur har ämnet företagskultur diskuterats sedan sextiotalet men i praktiken är det först under senare år som en bred diskussion nått våra breddgrader. Hittills är det endast en liten andel av de svenska företagen som arbetar målmedvetet och seriöst med frågan. Vanligare är att kulturen fått utvecklats utan aktiv styrning eller med värderingsfrågorna pliktskyldigast avbockade utan genuint engagemang från företagsledningen, ofta som en uppgift för HR-avdelningen och inte sällan delegerad till externa konsulter. Men det finns såklart också exempel på företag där ledningen förstår värdet av en sund företagskultur och därför ägnar uppgiften tid och kraft. Ofta med dokumenterat positiva effekter på effektivitet, lönsamhet, kundlojalitet etc.

En svår utmaning
Att förändra en företagskultur är en av de svårast utmaningar som en företagsledare kan ställas inför. Medarbetare som vant sig att vara och göra på vissa sätt under decennier förändrar man inte över en natt. Därför är det så viktigt för unga företag att så tidigt som möjligt påbörja arbetet med att bygga den kultur man önskar. Hur det går till kommer vi att behandla i följande artiklar i den här serien. Men en sak är så central att vi släpper den redan nu – utan den yttersta ledningens engagemang kommer ni aldrig att kunna skapa den kultur ni önskar.

Christina Almtun


Christina är uppvuxen i en företagarfamilj och har arbetat med försäkringar för småföretag i mer än 15 år. Just nu är hon med och bygger entreprenörsbolaget Svedea. Hon har gedigen erfarenhet av de utmaningar som småföretagare ställs inför och sitter i styrelsen för Nyföretagarcentrum.